Rychlost odeslání
Rychlost odeslání
Vše máme skladem a po přijetí platby jsme schopni Vám zboží odeslat do druhého dne.
Víme co prodáváme
Víme co prodáváme
Nabízené zařízení sami používáme během naší práce s tachografy - dokážeme Vám tedy s čímkoli poradit dostanete-li se do nesnází.
Zařízení nastavíme za vás
Připravené k použítí
Žádné složité nastavování. Zařízení je před odesláním připraveno k okamžitému použití.

Problematika stahování dat a co je k tomu třeba

Proč stahovat data?

Stejně tak jako tachografové kotoučky se musí archivovat i data ukládaná do tachografu a karty řidiče. Tato povinnost je stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 , kapitole 10, odstavci 5:

a) Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85, na něž se vztahuje toto nařízení, zajistí, aby

i) se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,

ii) veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově;

Lhůty, ve kterých se tato data musí stahovat, jsou upřesněny v Nařízení Komise č. 581/2010, článku 1, odstavci 3:

3. Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmí přesáhnout dobu:

a) 90 dnů v případě údajů z přístroje ve vozidle;

b) 28 dnů v případě údajů z karty řidiče.

V tachografu je uložen záznam o posledním provedeném stažením dat. Za nedodržení této povinnosti jsou kontrolními orgány ukládány vysoké pokuty (zejména v zahraničí)!

Co budete potřebovat?

Kartu podniku

"Karta podniku" je karta tachografu vydaná orgány členského státu dopravci, který potřebuje provozovat vozidla vybavená tachografem. Karta identifikuje dopravce a umožňuje zobrazování, stahování a tištění údajů uložených v tachografu, která byla tímto dopravcem uzamčena;

Tak zní definice.

Zjednodušeně řečeno - kartu podniku využijete pro uzamčení dat v tachografu (nikdo jiný k nim poté nebude mít přístup) a poté k jejich pravidelnému stahování.

Kartu vám vydají na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (nehledí se přitom na sídlo/místo podnikání fyzické/právnické osoby) kde si od vás vezmou správní poplatek ve výši 700 korun a kartu připraví do 15 pracovních dní. Karta má platnost 5 let.

Kompletní informace naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Zařízení pro stahování dat

Jedná se o zařízení speciálně určené ke stahování dat z tachografů a karet řidičů. Každé zařízení se poté liší svojí konstrukcí, ovládáním, funkcemi a parametry. Námi nabízené zařízení TachoSAFE vynikají jednoduchostí použití stejně jako snadnou možností přizpůsobení právě Vaším potřebám. To včetně softwaru pro vyhodnocování dat, který je k zařízení zdarma a není přitom limitován počtem vozidel ani počtem řidičů, které můžete zpracovávat.

Vyhodnocovací software (volitelně)

Všechna data z tachografu a karet se zpravidla ukládají ve speciálním formátu .DDD, který běžně nejde otevřít. Pro jejich přečtení je potřeba využít specializovaný software určený k prohlížení a vyhodnocování těchto dat. 

Vaší zákonou povinností je data pouze pravidelně stahovat v určených lhůtách a poté je po dobu 12 měsíců archivovat. Nicméně jejich vyhodnocováním se dají rychle odhalit závady nebo případné přestupky. Tím lze snadno předcházet nepříjemnostem během silniční kontroly a případným vysokým pokutám ze strany správních orgánů.

Na trhu je opět velké množství řešení od různých firem lišící se uživatelským rozhraním, možnostmi práce s jednotlivými daty a samozřejmě cenou. 

U námi dodávaných zařízení je součástí zařízení software TachoSAFE Lite. S ním provedete základní náhled a vyhodnocení dat z vozidla (závady, překročení rychlosti) a řidiče (doba jízdy, přestupky).